Ze života pobočky UKŽ v Ostravě

 

Scházíme se pravidelně jednou měsíčně v kostele Sv. Hedviky v Ostravě v Krásném Poli.

 

          Každá naše schůzka začíná společnou

          modlitbou, při níž si vyprošujeme            

          Boží požehnání pro sebe, naše blízké
          i celou farnost.

 

 

  Je naším pěkným zvykem,  že po modlitbě popřejeme

   

                                                                              těm členkám, které v měsíci schůzky slaví narozeniny.                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Tyto členky pak  připraví pro ostatní malé pohoštění.

 

 

 

 

 

   Nyní následuje pracovní jednání.

   V prvé řadě zhodnotíme činnost v uplynulém měsíci.
    Pak podle plánu činnosti
    i návrhů přítomných členek
    probereme přípravu a organizaci akcí,
    které budeme pořádat v příštím měsíci.

    Jednou z našich činností je pomoc starým,
    nemocným a opuštěným lidem.

    Některé naše členky je navštěvují
    v Domovech důchodců
    a Domech s pečovatelskou službou.

 

V měsíci  říjnu uspořádáme sbírku nočního prádla pro pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných v Bílovci.
V loňském roce byla tato naše akce velice kladně hodnocena vedením nemocnice.
Od ředitele nemocnice obdržela naše pobočka děkovný dopis.

 

 

          V měsíci září se naše členky zůčastnily poutního zájezdu na Svatý Hostýn,

     který je  po Velehradě nejpamátnější a nejvíce navštěvované poutní místo Moravy.

 

   Nejvýznamnějším církevním objektem

   je zde bazilika Nanebevzetí Panny Marie.

   Dominantou průčelí je vertikálně členěná
   plocha s hladkými pilastry a konkávní plochou
   vyplněnou impozantním mozaikovým
   obrazem Panny Marie Svatohostýnské.

   Nad ním je nápis:

   Zůstaň matkou lidu svému.

   Před chrámem na schodišti nás vítají sochy

   sv. Cyrila a Metoděje.

   Vnitřek chrámu je překrásný.

   Místo obvyklého oltářního obrazu je pod
sloupovým baldachýnem přímo na stěně upevněna postava hostýnské Madony s Ježíškem.
 


 

 

 

 

   Návštěva tohoto poutního místa byla
   pro nás všechny velice hlubokým zážitkem.

 

 

 

    Se srdečným pozdravem

                             

                               Jana Krčová, UKŽ Ostrava