17. volební Sněm Unie katolických žen,

který se konal v sobotu 25. dubna 2009 v Brně:

předsedkyně: Mgr. Ludmila Mikulová
místopředsedkyně: PhDr. Markéta Kotonthályová, JUDr. Marie Boháčová
jednatelka: Tereza Ryantová
pokladní: Marie Špačková
členky výboru: Marie Kolářová, Marie Sedláčková a Veronika Pavlů


zpět na stránku o Sněmech UKŽ


zpět na hlavní stránku