Tisková zpráva ze 14. Sněmu UKŽ

14. výroční sněm Unie katolických žen, který se konal v sobotu 11. února 2006 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha) v Praze 6 byl charakterizován tématem "Žena - nositelka pokoje ((Mt 5,9)". Toto téma navazuje volně na cyklus přednášek o ženské spiritualitě, které v r. 2005 UKŽ zahájila (ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií) a chce v nich během několika příštích let intenzivně pokračovat. V letošním roce je to zároveň také téma, které bylo předloženo k zamyšlení a zpracování všem ženským katolickým organizacím na celém světě. V květnu totiž proběhne ve Washingtonu celosvětové shromáždění WUCWO (Světová organizace ženských katolických organizací), které se koná jednou za 4 roky, na kterém ženy ze všech světadílů budou prezentovat výsledky tohoto svého uvažování: jak může žena přinášet pokoj všude tam, kde je, kam přichází.

Na sněm UKŽ přijela přednést k tomuto tématu hlavní referát německá teoložka Magdalene Bogner (přednáška byla překládána). Téma pak ženy rozpracovaly při práci ve čtyřech skupinkách :

1. Žena nositelka pokoje v rodině
2. Žena nositelka pokoje v církvi (ve farnosti, ve společenství)
3. Žena nositelka pokoje v zaměstnání
4. Žena nositelka pokoje ve státě (v politice)

kde se zamýšlely nad těmito otázkami:

1. Jaké vlastnosti dnes podle vašeho názoru potřebuje ta, která přináší pokoj?
2. Vyberte nějakou ženu z vaší organizace nebo z vaší země, která by odpovídala vaším představám o té, která přináší pokoj? Proč jste ji vybraly?
3. Můžete uvést jména dalších žen, o kterých se dá říci, že přinášejí pokoj do oblasti, o níž diskutuje vaše skupinka? V čem se tato jejich činnost projevuje?
4. Jaké konkrétní akce přispívají podle vás k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete: - akce vaší organizace; - akce jiného původu ?
5. Jak si vy samy myslíte, že můžete konkrétně přispět k vytváření pokoje v oblasti, o níž diskutujete?

Výsledky diskuse budou odeslány na Plenární shromáždění do Washingtonu.

Doplňujícím tématem sněmu byla Spiritualita vyjádřená pohybem. Na toto téma přednášela a praktickými ukázkami svou přednášku doplňovala dr. Eva Vyskočilová. Zájemkyně o hlubší porozumění se mohly věnovat tomuto způsobu vyjadřování ženské spirituality v páté pracovní skupince.

Odpoledne proběhlo v pracovním duchu: byla přednesena zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření, proběhly volby nového výboru a zazněly informace o práci v regionech a o chystaných akcích na příští rok. Ženy se i nadále chtějí věnovat tématu Ženská spiritualita a rozvíjet činnost praktické pomoci ženám v Křesťanské poradně pro ženy, ve spolupráci s Charitou (ostravská pobočka) i místní samosprávou (Boskovice). Pobočka České Budějovice i nadále velmi aktivně spolupracuje s německými ženami z diecéze Pasov.

Sněm, jehož se zúčastnilo asi sedmdesát žen z celých Čech a Moravy, zakončila mše svatá, kterou sloužil duchovní rádce UKŽ, otec biskup Karel Herbst.


zpět na hlavní stránku