Zajímavé texty
o ženské spiritualitě


Další témata a literatura:

Gertruda von le Fort : Věčná žena, Vyšehrad 1990 (napsáno 1960)

Jan Pavel II.: Mulieris dignitatem, Zvon Praha 1992

Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňažstvo srdca, vyd. Serafín Bratislava, 1994 (napsáno 1980)

Ivo Císař: Žena v Písmu svatém, Cesta 1995

Jana Opočenská: Zpovzdálí se dívaly také ženy, Kalich Praha 1995

Libor Holý: Lektorát a akolytát žen?, Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 1997

Josef Hes: Mars a Venuše v kostele, Karmelitánské nakladatelství 1998

Miroslav Zedníček: Identita ženy ve světle stvoření (in: Žena v církvi a ve společnosti I.,, sborník UKŽ, Pastorační středisko Prah, 1999)

Phyllis Zaganová: Ženy ženám, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2001

Kathleen Jones: Velké ženy duchovní tradice I. a II., Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2002

Dan Drápal: Emancipace žen v církvi?, Návrat domů, Praha 2003

P. Tomáš Holub: Akcenty mužské a ženské spirituality
(in: Žena v církvi a ve společnosti II., sborník UKŽ, Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 2001, str. 34 - 41)

dr.PavelŘíčan: Ženská a mužská spiritualita v pohledu hlubinné psychologie. Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování, UP Olomouc 2004

Miroslav Zedníček: Jáhenky v církvi (in: Salve, Revue pro teologii a duchovní život, 1/05, str. 109 - 112)


zpět k textům o ženské spiritualitě


zpět na hlavní stránku