Zajímavé texty
o ženě,
její spiritualitě, životě, uplatnění...

Církevní dokumenty o ženě - obsah:

List biskupům o spolupráci mužů a žen v církvi a ve společnosti

Žena v církevních dokumentech

JUDr. Ing. Marie Kolářová: Žena v církvi z pohledu kanonického práva

Sborníky:

Žena v církvi a ve společnosti I.

Žena v církvi a ve společnosti II.

Žena v církvi a ve společnosti III.

texty o ženské spiritualitě:

M. Koronthályová : Úvaha o postavení ženy v současné církvi (červen 1997)

M. Koronthályová: Žena v církvi. Referát na téma: „Co očekává církev od žen a ženy od církve“ z pohledu katolické církve. Na setkání „Eunika“ ve dnech 12. - 14. 6. 1998 v Českých Budějovicích .

M. Koronthályová : Identita ženy (zamyšlení 1999)

P. Tomáš Holub: Akcenty mužské a ženské spirituality (18.5.2000)

P. Richard Rohr: Cesta duchovní proměny člověka (zapsáno podle poznámek z přednášky, přednesené v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 při jeho návštěvě v září 2001)

Win Burton: Duše pro Evropu (NC – Meeting EFECW 31.10.2003)

Veronika Prüller: Odpovědnost žen v životě Evropy aneb: O touze pohnout sebou a světem (NC - Meeting EFECW, Strasboug, 29.10.-2.11.2003)

Jana Opočenská: Společně na cestě (přednáška na setkání EFKŽ 2004)

Jana Opočenská : Žena a bible, ženy v bibli

Miroslav Zedníček: Jáhenky v církvi (otištěno v časopise Salve 1/05)

Literatura

 
různé texty:

Marie Boháčová : Nejstarší řemeslo nebo nejstarší zločin, Salve 2/07 (bude)

zpět na hlavní stránku