zpět na hlavní stránku

aktuality

Společenské odpoledne

Ekumenická bohoslužba žen

fotografie z letošního Sněmu a ze setkání v cukrárně Studánka

Adventní duchovní obnova pro ženy v BrněUnie katolických žen vás zve na
cyklus přednášek s diapozitivy

Společenská odpoledne

20. října 2010
Kanárské ostrovy - Gran Canariapřednáší RNDr. Ondřej Bartušek

přednášky probíhají každou třetí středu v měsíci
vždy od 14.30 do 16.30 hodin
ve Farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1,
Jungmannovo náměstí 18
Podzimní ekumenická bohoslužba žen
na poděkování za úrodu a dary země

Tématem tohoto roku bude poděkování za chléb náš vezdejší a prosba za ty, kdo trpí hladem. Připomeneme si současně i svou odpovědnost za všechny trpící bratry a sestry.

"Potom řekne Pán těm na levici:
‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a neujali jste se mne,
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
On jim odpoví:
‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili."

Matouš 25:40

Ke společné bohoslužbě slova, meditaci a prosebným modlitbám se sejdeme

v sobotu 23. října 2010 v 15 hodin

ve farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).

Bohoslužbu povede sestra Jana Špaková, ČCH

Těšíme se na setkání s Vámi
a samozřejmě vítáni jsou všichni, nejen ženy!


UNIE KATOLICKÝCH ŽEN
pobočka BRNO

DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO ŽENY


která je připravena na sobotu27. listopadu 2010
v kostele a na faře sv. Augustina
v Brně - Masarykově čtvrti na náměstí Míru, konečná tramvaje č. 4.

Program: 8.30 zahájení, následují tematické promluvy, rozjímání, adorace, sv. požehnání a mše svatá. Bude možnost pro slavení svátosti smíření. Drobné pohoštění bude zajištěno. Závěr v 12.30.

Duchovní obnovou provází
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB.

Na setkání s vámi se těší UKŽ- pobočka Brno