Babyka

UKŽ pro své členky již od r.1993 časopis Babyka. V prvním období své existence vycházela BABYKA pouze jako několikastránkový informační věstník, od r.1995 však již má podobu časopisu se stále se zvětšujícím rozsahem a lepší kvalitou.
Informuje v něm o činnosti Unie v různých regionech, přináší články o ženské problematice v domácím i světovém kontextu, o spiritualitě ženy ajejí úloze v církvi a ve společnosti.

V současné podobě pravidelně přináší informace o aktuálních akcích i činnosti Unie v různých regionech ČR, ženské problematice v domácím i světovém kontextu, články související z úlohou ženy a rodiny ve společnosti. Zároveň slouží jako platforma k diskusi o aktuálních tématech i jako prostředek sdílení zkušeností jednotlivých členek i skupin Unie. Velký význam mají mj. informace o činnosti jednotlivých poboček UKŽ, které jsou inspirací i pro ostatní. Babyka současně zprostředkovává i informace o dalších akcích pořádaných jinými organizacemi podobného zaměření. Časopis má stabilní grafickou úpravu, pravidelné rubriky i přispěvatele.

Koordinátorka projektu a odpovědná redaktorka: Bc. Veronika Pavlů, DiS.
Redakční rada : PhDr. Markéta Koronthályová, Ing.Bohuslava Boučková

Časopis Babyka vychází 6x ročně rozsah 40 stran, náklad 600 výtisků

Je rozesílán na objednávku všem řádným členkám a podporujícím členkám a členům UKŽ.

Pravidelné rubriky:

Poezie
Z činnosti Unie
Žena a společnost
Ekumena
Představujeme (informace o partnerských organizacích)
Světice měsíce
Portréty (rozhovory se ženami známými i neznámými)
Napsali jste nám
Čtení ke kávě (fejetony a úvahy)
Kulturní tipy
Přečetli jsme (recenze knih a publikací)
Z kapsy od zástěry (kuchařské recepty)
Oznamujeme

e-mailová objednávka zde

 


zpět na hlavní stránku