Poradna pro ženy v tísni

Oznámení o ukončení činnosti
Křesťanské poradny pro ženy:

Křesťanská poradna pro ženy přestala ke dni 31. 12. 2007 fungovat jako kontaktní místo, protože nebylo možné zajistit dostatek pracovnic,
které by se na jejím chodu podílely, ani dostatek financí, které by chod poradny umožnily.
Věříme, že po dobu své existence poradna plnila svůj účel a nyní je již množství fundovanějších odborných pracovišť, která mohou pomáhat ženám a mají k tomu potřebné prostředky.

Děkujeme všem, které (a kteří) se na jejím chodu podíleli a doufáme, že i nadále budou s UKŽ spolupracovat!

 


zpět na hlavní stránku