Charitativní činnost UKŽ

Humanitární pomoc Ukrajině

Koordinátorka projektu: PhDr. Markéta Koronthályová

UKŽ se od roku 1997 spolupodílí na organizaci humanitární sbírky oblečení a obuvi a dalších formách pomoci organizaci „Živá rodina“ v městě Bučač na Západní Ukrajině.

Ukrajinská organizace „Živá rodina“ vybudovala za pomoci UKŽ humanitární jídelnu, kde se stravují především staří lidé s nedostatečným příjmem a sirotci či děti z neúplných rodin. Oblečení je rozdělováno potřebným lidem z celé oblasti, starým lidem, vícedětným rodinám a také dětem v dětských domovech.

Pro dlouhotrvající obtíže administrativního charakteru na ukrajinské straně jsme spolupráci v r. 2005 a 2006 omezili na finanční podporu a zasílali jsme na Ukrajinu výtěžek z našich peněžních sbírek. Peníze byly použity na nákup potravin a obnošených oděvů pro staré lidi a vícedětné rodiny ve městě Bučač a okolí. Na podzim roku 2006 jsme se s pí. Losovou dohodly, že spolupráci ukončíme. Potíže na ukrajinské straně přetrvávají a paní Losová není již schopna kvůli věku a zdravotním obtížím humanitární práci dále dělat. Mladší spoluporacovníky se jí pro tuto práci nepodařilo, bohužel, získat. Přesto jsme se shodly na tom, že naše spolupráce, která trvala prakticky 10 let, měla svůj smysl a potřebným lidem se dostávalo pomoci. Nyní uvažujeme o jiných možnostech spolupráce s Ukrajinou, jako je např. adpoce seniorů na dálku.

 

zpět na hlavní stránku