Přednášková činnost UKŽ

Ženská spiritualita

Přednáškový cyklus pořádala Unie katolických žen
ve
spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Přednášky probíhaly do konce akedemického roku 2009/2010, poté byly pro nedostatek zájmu ukončeny

Společenská odpoledne (nejen pro seniory)

Koordinátorka projektu: Františka Zemanová
Lektor přednášek: RNDr.Ondřej Bartušek

UKŽ pořádá tento cyklus již 7. rokem. Jedná se o soubor cestopisných přednášek s promítáním diapozitivů, doplněných besedou se známou osobností a koncertem vážné hudby.

Hlavním lektorem je geograf a zkušený cestovatel RNDr. Ondřej Bartušek. Vysoká profesionální úroveň a bohatá osobní cestovatelská poznání vytvářejí aktivní společenství nejen seniorů, ale i účastníků v produktivním věku a studentů, kteří nově společenství rozšiřují.

Společenská odpoledne probíhají každou třetí středu v měsíci, vždy 14.30 - 16.30 hodin v prostorách Farního klubu P. Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo náměstí. Podávaný šálek čaje nebo kávy vytváří neformální atmosféru společenství.

Cyklus je sponzorován z grantu MČ Praha 1.

Počítačové kurzy pro ženy
Počítač nekouše!

Koordinátorka projektu: Ing.Bohuslava Boučková, CSc.
Lektorky kurzu: Ing.Bohuslava Boučková, JuDr. Marie Boháčová

Od r. 2005 pořádá UKŽ pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a s podporou České zemědělské university Praha základní kurzy počítačové gramotnosti pod názvem „Počítač nekouše“.

Cílem kurzu je umožnit ženám střední a starší generace a matkám s malými dětmi, zejména žijícím v menších městech a obcích, získat základní znalosti práce s počítačem (MS Word, Excel, Internet). Pro účastnice kurzu je připraven studijní materiál ve formě skript.

První běh kurzu se uskutečnil 28.-29.1.2005 v prostorách PEF ČZU Praha, další včetně kurzu pro mírně pokročilé budou následovat.


zpět na hlavní stránku